תוצאות בדיקות - בקרוב
 לקבלת הצעת מחיר
 

מעבדה לכימיה
 
 
מעבדה לאיכות הסביבה
 
 
   

המעבדה המיקרוביאלית / מולקולארית
מזון
אביזרים רפואיים
קוסמטיקה ותמרוקים
אמולסיות צבע
אריזות
מים
שפכים וקולחים
 
המעבדה המיקרוביולוגית והמולקולארית של מילודע & מיגל מתמחה בביצוע מגוון בדיקות מעבדה מיקרוביולוגיות בתחומים שונים:
 • אביזרים רפואיים  
 • מוצרי מזון  
 • קוסמטיקה ותמרוקים  
 • מוצרים לתעשיית הצבעים  
 • מים  
 • אריזות  
 • אוויר  
 • שפכים  
 • קולחים מגוון בדיקות סביבה נוספות

צוות המעבדה המיקרוביאלית מולקולארית, פועל בשיתוף פעולה הדוק עם מוסדות אקדמיים, חברות מחקר ופיתוח ומפעלי מזון בייזום ועריכת מחקרים יישומיים ובשילוב בדיקות מעבדה חדשות בסל שירותי מילודע & מיגל.  בנוסף, צוות המעבדה המיקרוביאלית מולקולארית, עורך בדיקת משטחים לידי העובדים ולאיכות האוויר במפעלים השונים, לצורך אבטחת איכות וניטור ומסייע בכתיבת נהלים ודרישות למוצרים.  

סוגי בדיקות מעבדה מיקרוביאלית מולקולארית
שירותי מעבדה לבדיקות מזון, מים וסביבת עבודה

 • בדיקות מעבדה מהירות בעלות הכרה בינלאומית ותיקוף של AFNOR לחיידקים פתוגניים כגון:
 • סלמונלה וליסטריה באמצעות מכשיר VIDAS (אימונולוגי), BAX (מולקולארי) ו-PCR RT  
 • בדיקות LAL – Endotoxins בשיטה Kinetic Turbidimetric  
 • חיזוי חיי מדף והערכת חיי מדף  
 • בדיקות זיהוי עובשים  
 • זיהוי חיידקים ושמרים באמצעות מכשיר VITEK2  
 • סיווג גנטי של חיידקים

שירותי מעבדה לבדיקת אביזרים הבאים במגע עם מי שתייה 
על פי תקן ישראלי 5452 2008 המבוסס על התקן האוסטרלי AN/NZS – 4020 מ-2002.
בדיקות מעבדה התואמות לתקן הן:
 • Appendix E  – גידול מיק"א מימיים (MDOD).  
 • Appendix F - ציטוטוקסיות של מיצוי מים.  
 • Appendix G – פעילות מוטגניות של מצוי מים.  
 • Appendix K - מצוי למערכות מים מחממות.  
 • Appendix  J-  מבחנים בטמפרטורות גבוהות.

בדיקות מעבדה אביזרים רפואיים וקוסמטיקה
 • שירותי מעבדה לזיהוי חיידקים ושמרים באמצעות מכשיר VITEK 2.
 • בדיקת עומס מיקרוביאלי Bioburden לפני סטריליזציה, וולידציה ל- Bioburden.
 • בדיקת Microbial limit test – MLT על פי דרישות התקן האירופי והאמריקאי כולל עובשים למוצרים
   לא סטריליים וולידציה ל-MLT.
 • בדיקת סטריליות של מוצרים ואלידציה לבדיקות סטריליות.
 • בדיקות LAL – Endotoxins בשיטה Kinetic Turbidimetric.
 • ביצוע ואלידציות לתהליכי סטריליזציה כולל פרוטוקול ודוח סופי: חום לח (קיטור), ETO ושאריות ETO וקרינה.
 • ביצוע ואלידציה לתהליכי ניקוי FIRST USE.
 • ביצוע ואלידציה לתהליכי ניקוי RE USE. 
 • ואלידציה של תהליכי עיקור בשני סוגי אוטוקלב, לצורכי עיקור חוזר בבתי חולים, לפי תקני ISO, ST.
 • ואלידציה לתהליכי חיטוי ע"פ תקני ASTMו BS EN.
 • ביצוע ואלידציה לקביעת יעילות חיטוי של תכשירים בתעשייה הפרמצבטית לפי תקני ISO.
 • בדיקות לקביעת יעילות חומר משמר וחומרי חיטוי לפי תקני EP, ESP כולל ואלידציה לניטרול.
 • ביצוע חיי מדף מואצים בטמפרטורות שונות ואחסון באינקובאטורים מבוקרי טמפרטורה ולחות.
 • דיגום בדיקת מים בתהליכים שונים בייצור השוטף – ספירה כללית וזיהוי גרם.
 • ביצוע ניטור זיהומים של חדרים נקיים במפעלים (כבדיקה בלתי תלויה): אוויר, משטחים, ידי עובדים וביגוד.
 • ביצוע בדיקות שלמות אריזה Package integrity  (BURST, DYE, PEEL).
 • בדיקות יעילות אנטימיקרוביאלית של חומרים שונים, כולל בדים וחומרים פלסטיים ע"פ תקנים יפניים.
 • ביצוע בדיקות Vibration, Drop) SHIPPING / TRANSPORT).
 • בדיקת יעילות ביולוגית BIOCOMPATIBILITY  כולל פרוטוקול ודוח סופי: ציטוטקסיות (ISO 10993-5),
   מוטגניות (ISO 10993-3).
 • בדיקות כימיות: ICP, צמיגות, בדיקות ב-HPLC ו-GC לפי פרוטוקול של הלקוח.
 • פרוטוקול ודוח סופי במתכונת GLP – על פי דרישה.
 • ביצוע STUDIES לפי דרישות GLP.

מעבדה מולקולארית
המעבדה המולקולארית משמשת כמעבדת מחקר ופיתוח עבור מעבדות מילודע & מיגל ומתמחה בבדיקות מעבדה
מיקרוביולוגיות מהירות כגון:

 • GMO בדיקה איכותית המאפשרת זיהוי נוכחות או היעדרות סמנים עיקריים של מזון מהונדס גנטית.  
 • GMO בדיקה כמותית המאפשרת קביעת אחוזי הנוכחות של המרכיב המהונדס גנטית במזון.  
 • TAB – בדיקה לזיהוי מהיר לחיידקי Alicyclobacillus ו-Alicyclobacillus acidoterrestris 
   המספקת תוצאות תוך 2-3 ימים לעומת 5-10 ימים בשיטה הסטנדרטית.
 • ביצוע TYPING – סיווג ואפיון חיידקים מולקולארי לזיהוי מקור הזיהום וזהות בין בידודים שונים של החיידק.
 • זיהוי שמרים ועובשים מהירה, האורכת כ-35-40 שעות לעומת 5 ימים 
 • בשיטה המקובלת.
 • אפיון חיידקים מולקולארי (סיווג) לזיהוי מקור הזיהום וזהות בין בידודים שונים של החיידק.
 
כל שירותי המעבדה וכל הבדיקות הנערכות במעבדה המולקולארית עברו תיקוף כנדרש בתקנים. תוצאות הבדיקות, המאופיינות ברגישות גבוהה ואמינות מוכחת, מסופקות ללקוחות המעבדה תוך זמן קצר.  

תקנים והסמכות - מעבדה מיקרוביולוגית מולקולארית
המעבדה המיקרוביולוגית והמולקולארית במעבדות מילודע & מיגל עומדת בתקני האיכות ISO/IEC17025 מטעם הרשות להסמכת מעבדות ובתקן הישראלי 5452 המבוסס על התקן האוסטרלי AN/NZS 4020. המעבדה מוכרת ע"י משרד הבריאות לבדיקות מיקרוביאליות של תכשירי קוסמטיקה וכל הבדיקות מבוצעות ע"פ תקנים בינלאומיים (AMMI, ANSI, ISO, USP).  

לקוחות המעבדה המיקרוביולוגית מולקולארית 
• תעשיית המזון  • יצרני אביזרים רפואיים   • בתי חולים   • מכוני דיאליזה   • משחטות   • מסעדות ובתי קפה  
• רשתות שיווק   • תעשיות תמרוקים   • יצרני צבע ופלסטיק   • מוסדות אקדמיים    

               
   
 
  אתר ראשי: אזור תעשיה מילואות 25201. טל’ 04-9853292 פקס, 04-9853291  |  אתר קריית שמונה: ת.ד. 831, קריית שמונה 11016. טל’ 04-6953545, פקס 04-6953529

עיצוב נטע דוידס     בניית אתרים גלית מועלם